TÜRKİYE'NİN SESİ RADYOSU

Anadolu Bilgelik Denizi

Yapım Yılı: 2015
Süre: 5'
Sunucular: Mirze Mehmet Zorbay
Yapımcı: Mirze Mehmet Zorbay
Program Ekibi: Melda Alpay - Mirze Mehmet Zorbay
Konu:

Anadolu kadîm bir coğrafyadır. Kimine göre antik bir masallar diyarıdır, kimine göre bir uygarlıklar beşiği... 11. yüzyıldan sonra yolu buraya düşen gönül erleri ise Anadolu'ya bambaşka bir çehre kazandırmıştır. Çünkü bu topraklarda kendilerinden öncekilere hiç benzemeyen bir medeniyet kurmuşlardır. Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş gibi isimlerin önderliğinde inşa edilen, insanı merkeze alan ve onu ilahî aşkla eğiten bir gönül medeniyetidir bu... Anadolu bu sayede bir irfan mektebine dönüşmüş ve insanlığa  örnek olan nice abide şahsiyet yetiştirmiştir. İşte Anadolu Bilgelik Denizi'nde bu bilgelerinin hikmet sırlarını konuşacağız bir yıl boyunca. Her hafta, bir hakikat yıldızının ışığıyla aydınlanmaya çalışacağız. Onlardan aldığımız ilhamla, erdem duygusunu yeryüzünde yeniden hakim kılmanın olanaklarını sorgulayacağız...

Sözle, şiirle, hikmetle...

Hani olur da; bazen bir doğru söz, bin eğriyi düzeltir ümidiyle...

Anadolu Bilgelik Denizi, 2015 yılı boyunca, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de.

E-Posta: anadolubilgelikdenizi@trt.net.tr

Başlık
Bir Aşk ve Bilgelik Denizi: Anadolu
Kuşların Pîri, Talebesi, Dostu: Fakîyê Teyran
"Aşkı Kendinde Sır Eden": Muhibbî [Kanuni Sultan Süleyman]
Şâh-ı Merdân Otman Baba
Kul Mesud & Alaaddin Ali Çelebi: Masallarda Gizlenen Hakikat
Kalemin ve Kılıcın Hâkimi: Avnî (Fatih Sultan Mehmet)
KATİP ÇELEBİ: SAHİLİ OLMAYAN DENİZ
İbrahim Tennuri
Melaye Cizirî: Söz İkliminin Padişahı
AŞKIN ULU OZANI: FUZULİ
Gülşehrî: Aşk Vadisinin Rehberi
KUTLU AŞIK: SAİD EMRE
Âşık Paşa: Sözün Sultanı
Diyâr-ı Rûm'un Âlimi: Molla Güranî
Beşiktaşlı Yahya Efendi: Boğaz'ın Manevi Bekçisi
Söz ki Gönülden Döküle: Hoca Sinan Paşa
İkinci İbn-i Sina: Hızır Bey Çelebi
Her ilmin Anahtarı: Kemalpaşazade
Zembilli Ali Efendi: Adaletin Şaşmayan Terazisi
Merkez Efendi: Barış ve Esenlik Rehberi
Üstâd-ı Aşk: Sümbül Efendi
ŞEYH VEFÂ: SÂDIK ÂŞIKLARIN ÖNDERİ
İLÂHÎ BİRLİĞİN SESİ: MOLLA FENÂRÎ
YAZICIOĞLU KARDEŞLER: MEHMED VE AHMED BÎCAN
Hüsameddin Çelebi: Hak Işığı, Mana Güneşi
Gönül Şehrinde Bir Şair: Kaygusuz Abdal
Eşrefoğlu Rûmi: Şiir ve “Mânâ Sultanı”
Anadolu İrfanının Özü: Süleyman Çelebi
Kalplerin Tabibi, Fetihler Müjdecisi: Akşemseddin
Anadolu’nun Manevî Mimarı: Hacı Bayram-ı Veli
Somuncu Baba: Bir Tevazu Çınarı
Cümle Canların Pîri: Abdal Musa
Şems-i Tebrizî: İlahi Aşk Seyyahı
Bir Rüyanın Başlangıcı: Şeyh Edebali
Dervişin Tebessümü: Hâce Nasreddin
Aşkın Görkemli Rehberi: Mevlana
Aşkın Aldı Benden Beni: Yunus Emre
Rum Erenlerinin Gözcüsü: Karaca Ahmet Sultan
Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rum
Otuz İki Zanaatın Pîri: Ahi Evran
İstanbul’da Bir Sahabe: Ebu Eyyub el-Ensarî
Tahta Kılıçlı Gönüller Fatihi; Sarı Saltuk
Veliler Şahı: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Ali Şir Nevaî; Türkçe’nin Bayraktarı
Yusuf Has Hacib ve Kutlu Olma Bilgisi
Türk Yurdunun Hafızası: Kaşgarlı Mahmut
Hem Alp, Hem Eren: Seyyid Battal Gazi
Pîr-i Türkistan: Hâce Ahmed Yesevî