TRT MEMLEKETİM FM

ÖZGÜL PİYADE İLE HAYATA DAİR

30.07.2019 Sosyal Medyanın hayata ve ilişkilere olumsuz yansımaları nelerdir? Çocukların gelişimine etkileri nelerdir? Sosyal medya hayatımızın olmazsa olmazımıdır? Hangi duygu ve davranışlarımızı etkiler.